.comment-link {margin-left:.6em;} MSN Alerts

vrijdag 20 januari 2006

Werk voor allochtone jongeren

tweevijfde werkloos
Deze week liet het Sociaal en Cultureel Planbureau weten dat 40% van de jonge allochtonen werkloos is. Een verdubbeling t.o.v. vijf jaar geleden. Het landelijke werkloosheidscijfer is 6,4%. Een troosteloze situatie, en bovendien vragen om problemen. Voor de hand liggende oorzaken die vaak worden genoemd: lage opleiding en oneerlijke sollicitatieprocedures.

Stanley en Dirk-Jan
Vervelend genoeg is hiermee de kous niet af. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de relatieve achterstand van jonge allochtonen groter is wanneer ze een hogere opleiding hebben. Dus Mohammed en Jurgen hebben zijn allebei van het VMBO getrapt, en hebben allebei een uitkering. Stanley en Dirk-Jan hebben allebei HEAO gedaan, maar Stanley is assistent shiftleider bij de Burger King in Diemen Zuid, terwijl Dirk-Jan managementtrainee is bij ABN-AMRO. Stanley pikt bovendien een baan in die Mohammed met een beetje goeie wil ook nog had kunnen doen. Het netto-effect van Stanley's opleiding is laag.

via-via
Maar nog veel belangrijker is, dat in de praktijk 60% van de banen nooit als vacature worden opgegeven. Die worden via-via vervuld. De verschillende bevolkingsgroepen leven in Nederland hardstikke gescheiden. Afijn, kijk om je heen. Die informele 60% aan banen circuleert daardoor voor een flink deel domweg buiten het zicht van allochtonen. Hoe vaak komt er iemand in jouw netwerk met een tweede generatie Molukker op de proppen?

oplossing?Misschien ligt de oplossing wel voor een groot deel in startende ondernemingen. Binnen zo'n eigen economie creëert een groep zelf zijn werkgelegenheid. De informele vacatures komen ineens wél binnen het bereik van allochtonen. Opvallend is, dat Turken en Surinamers flink oververtegenwoordigd zijn onder de (startende) ondernemers. Het stille succes van eerste generatie Chinezen in ons land is voor een flink deel hierop gestoeld. Voor heel Nederland geldt 55% in het midden- en kleinbedrijf werkt. Misschien zouden een aantal slimme MKB-maatregelen wel heel wat meer effect hebben dan allerlei goedbedoelde welzijnsprojecten!

Zie ook op Krossblog: 'De motto-verdwijntruuk

Reacties: Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Hyvesbabes